Ống Hút Bụi Lõi Đồng - HIền Thịnh - Giá Rẻ #1 - Uy Tín

Ống hút bụi lõi đồng

  • Công dụng: hút mùi, hút gió, thông gió, hút bụi,…
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 10m 1 cuộn
  • Kích thước đường kính ống (phi, d, dn, mm, ø): 34, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 110, 125, 140, 150, 160, 200, 220, 250, 300, 350.
  • Giá sản phẩm: Liên hệ